dNAA staat voor de Nederlandse Amovatie Associatie.

dNAA is een organisatie die zich inzet voor de promotie van “het boeren verstand principe” en biedt oplossingen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk en voor het leefmilieu, specifiek toegesneden op de situatie in de asbestbranche.

dNAA is actief in de gehele Nederlandse economische zone en heeft haar secretariaat in Amsterdam Zuid-Oost.

dNAA levert een Actieve bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid en milieu door het ontwikkelen en delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het optimaliseren van bestaande methoden.

We zijn een gezonde organisatie met een overzichtelijk aantal professionals. We zijn persoonlijk in onze benadering naar zowel onze medewerkers als opdrachtgevers.

Onze pragmatische aanpak in combinatie met onze hoge eisen betekent niet alleen kwaliteit, maar betekent ook het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van onze klanten.

Door de goede samenwerking met haar strategisch partners is het dNAA-team in staat haar opdrachtgevers op elke gewenst moment, in alle schakels in de asbestketen te faciliteren.

Mocht het onverhoopt toch zijn misgegaan, kan onze Legal afdeling u ondersteunen in uw juridisch traject door inschakeling van advocaten welke gespecialiseerd zijn in asbestvraagstukken en die zelf minimaal ook Asbestdeskundige zijn.

dNAA houdt zich aan internationaal gestelde eisen en richtlijnen en kan daardoor garant (blijven) staan voor:

• deskundigheid van organisatie en personeel;
• onafhankelijkheid en onpartijdigheid van organisatie en personeel;
• betrouwbaarheid van het kwaliteitssysteem van de organisatie;
• technische competenties en vaardigheden van personeel.