Hoe werkt het

Stap voor stap op weg

In de Arbowet en het Arbobesluit staat aangegeven waaraan een bedrijf of organisatie zich moet houden als het gaat om de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Er wordt echter niets gezegd over hoe men deze voorschriften moet naleven en wanneer hieraan is voldaan.

Sectoren die vallen onder het regime van een bepaalde beleidsregel kunnen zelf invulling geven aan hoe ze deze voorschriften naleven. Dit wordt opgenomen in een Arbocatalogus. In een Arbocatalogus staan de verschillende methoden en oplossingen beschreven die werkgevers en werknemers samen hebben afgesproken om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid
stelt. Zo ook, middels protocollen, in het dNAA Arbo-en milieucatalogus Asbest bij alternatieve asbestverwijdering-methoden©.

Om de beschreven protocollen in de catalogus te verantwoorden zijn wetenschappelijke bewijzen beschikbaar. Deze wetenschappelijke bewijzen worden middels onderbouwingen en/of metingen verkregen.

dNAA beschikt over een Proceshandboek innovaties en Protocollen (PIP©) en beschrijft de werkwijze om te komen tot de wetenschappelijke bewijzen bij alternatieve asbestverwijdering-methoden.

Daarbij kent dNAA haar eigen onafhankelijk borgingssysteem “Privaat Toezicht” waardoor u verzekerd bent dat de protocollen juist worden nageleefd, de veiligheid en kwaliteit wordt geborgd en onnodige stilleggingen worden voorkomen. Maar ook het enkel het beoordelen van inventarisatierapporten behoort tot de mogelijkheden.

Protocoleigenaren kunnen haar protocollen laten opstellen/ontwikkelen en beheren door dNAA.