De nieuwe bedrijfspresentaties zijn uit. Download ze nu! (PowerPoint noodzakelijk)

Wat doet dNAA PP

Wat doet dNAA? Missie, visie en beleid van dNAA en wat zij anders doet dan de beheerstichting Ascert. Zijn er geen andere innovatieve methoden?
Moet er altijd een monster worden genomen? Zijn er geen andere monsternamemethodes beschikbaar? Waarom analyseren […]

SMA-rt Risico-Klasse v.s. dNAA Blootstellingsklasse

SMA-rt Risico-Klasse v.s. dNAA Blootstellingsklasse” Het verschil tussen SMA-rt en de Blootstellingsklasse. Waarom Blootstellingsklasse een reëler klasse indeling is dan de SMA-rt. Waarom Blootstellingsklasse wetenschappelijk betrouwbaarder is dan de SMA-rt. […]

Wat is een dNAA protocol

Wat is een dNAA-protocol? Een dNAA-protocol is een document waarin is vastgelegd op welke manier en in welke volgorde handelingen aan een asbesttoepassing moeten worden uitgevoerd waarbij de vezelemissie voor 95% zeker onder een vastgestelde en bemeten waarde blijft […]

De nieuwe dNAA leaflets zijn uit. Download ze nu!

Leaflet protocollen 1

Bij het inventariseren en saneren van asbest worden nog wel eens werkmethodieken toegepast die niet nodig zijn om het werk goed en veilig uit te voeren. Het gevolg daarvan is echter wel, dat de kosten van de sanering flink en dus nodeloos oplopen. De Nederlandse Amovatie […]

Leaflet duurzaam 1

U heeft een woning van voor 1994 en u wilt nu eindelijk wel eens af van het asbest dat er in zit? Wellicht is dát voornemen een goed moment om de asbestsanering te combineren met het energiezuiniger maken van uw huis. Als u bijvoorbeeld toch het dak moet vervangen omdat […]

Leaflet basis 1

Rond asbest hangt nog altijd een zweem van gevaar, onveiligheid maar vooral onduidelijkheid. Over de wijze waarop asbest moet worden verwijderd bijvoorbeeld. Heus niet in alle gevallen zijn er mannen in witte pakken nodig om de sanering uit te voeren. Het staat misschien […]

Attachments

get_adobe_reader
get_adobe_reader_ANDROID