Legal

dNAA biedt via RIR-Legal advocaten, het (landelijk) pakket, handhavers (provinciaal, gemeentelijk, milieudiensten), (milieu)recherche en eigenaren van het asbest, technische ondersteuning bij arbo- en milieujuridische vraagstukken in de vorm van advies, analyse, beoordeling, bemiddeling of voorlichting. In de huidige ‘gejuridiseerde’ markt is het voor u van groot belang dat u over zowel de juiste juridische als vaktechnische expertise beschikt. Daarbij is het onmogelijk om op al deze terreinen de vereiste specialistische kennis in huis te hebben.

De begeleiding door de deskundige adviseurs en advocaten van RIR vormt de oplossing. Als RIR-Legal bieden zij u altijd de mogelijkheid voor een gratis eerste kennismakingsgesprek (van 1 uur). In dit gesprek kunt u uw zaak aan de specialist voorleggen, deze zal dan aangeven wat de mogelijkheden zijn en welk tarief er gehanteerd wordt.

Op 7 november 2013. heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat het Europees recht zich ertegen verzet dat DAS in haar verzekeringsovereenkomsten regelt dat rechtsbijstand in beginsel wordt verleend door DAS-werknemers. Tevens mag DAS niet bedingen dat de kosten van rechtsbijstand van een door de verzekerde vrij gekozen advocaat slechts vergoed kunnen worden indien DAS van mening is dat de behandeling van de zaak aan een externe rechtshulpverlener moet worden uitbesteed. Sterker nog, het belang van de voor rechtsbijstand verzekerde houdt in dat deze in het kader van gerechtelijke of administratieve procedures zelf zijn advocaat moet kunnen kiezen. Tevens heeft het Hof geoordeeld dat het geen verschil maakt of rechtsbijstand voor de desbetreffende gerechtelijke of administratieve procedure naar nationaal recht verplicht is. Dus ook in bestuursrechtelijke procedures heeft u als verzekerde recht op een vrije advocaatkeuze.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering en wordt u geconfronteerd met een juridisch probleem waarbij de stap naar de rechter onvermijdelijk is, aarzelt u dan niet om contact op te nemen. Onze gespecialiseerde asbestadvocaten (meester in de rechten maar ook asbestdeskundige) staan u graag bij.

Voor meer informatie ga naar: https://www.rirnl.eu/site/Legal.html.