Borging

Om er zeker van te zijn dat veilig voor mens en milieu met de protocollen wordt gewerkt, kent dNAA een uitgebreid borgingssysteem.

Onder de knop “Flowcharts” vindt u een uitgebreide uitleg van de diverse stappen in het borgingsproces.

Onder “t.b.v. asbesteigenaren” aanvullende informatie voor eigenaren van asbest.

Borging