Zuilen; verbreding van de markt

In Nederland kennen we ongeveer 3500 asbesttoepassingen.
3500 producten/plaatsen waar asbest in of op voor kan komen.

Bij het verwijderen van asbest zijn niet bij alle toepassingen de risico’s even groot.
Zo is de kans dat er te veel asbest vrij komt bij het verwijderen van een asbesthoudende vensterbank een stuk kleiner dan bij het verwijderen van spuitasbest.

Zolang er bij de verwijdering van het asbest niet meer dan 2.000 vezels per m3 vrij komen, mag een niet gecertificeerde aannemer deze toepassing verwijderen. Echter dient zij dan wel te voldoen aan minimaal art. 4.44 t/m 4.47 van het Arbobesluit.
Een gedegen opleiding maakt deel uit van de verplichting. Deze kan (in company) worden gegeven door dNAA.

Diverse toepassingen kunnen middels de protocollen verwijderd worden door een niet gecertificeerde aannemer.

Voordat men een licentie krijgt om een bepaald protocol te gebruiken dient met zich eerst bij dNAA aan te melden.
Een onderneming dient eerst gescreend te worden waarna en op basis van de ingediende bewijzen de onderneming in één van de drie zuilen wordt ingedeeld.

Een onderneming kan na screening ingedeeld worden in één van de volgende drie zuilen.

dNAA zuilen 2019
dNAA tabel

De zuilen kennen een hiërarchie:

  1. Een onderneming ingedeeld in de bouw mag geen saneringen in de industrie of HRS uitvoeren;
  2. Een onderneming ingedeeld in de industrie mag wel saneringen in de bouw maar geen saneringen in de HRS uitvoeren;
  3. Een onderneming ingedeeld in de HRS mag wel saneringen in de bouw en in de industrie uitvoeren.

Bent u geïnteresseerd en wilt u ook in aanmerking komen om gebruik te mogen maken van de protocollen van dNAA? Vraag dan het beoordelingsformulier aan via het contactformulier.