dNAA heeft aandacht voor ieder bedrijf, van klein tot groot. Zo ontstaat een sterke samenwerking die zorgt voor de juiste focus op kwaliteit en verbetering. Bij certificering draait het hoofdzakelijk om u en uw excellente bedrijf, maar u wilt natuurlijk ook graag weten wie er bij u langs komt. De Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA) is een organisatie die zich inzet voor de promotie van het “Risicogericht Asbest Saneren”.

Wij zijn bewust een kleine organisatie met een overzichtelijk aantal certificatieprofessionals. Tevens zijn we persoonlijk in onze benadering naar zowel onze opdrachtgevers als medewerkers. Onze pragmatische aanpak in combinatie met onze hoge eisen betekent niet alleen kwaliteit, maar ook het vermogen om snel te handelen en om ons aan te passen aan de wensen van onze klanten. Wij onderscheiden ons van de andere certificerende instellingen door onder andere een goede toegankelijkheid, hoge mate van klantvriendelijkheid, doel- en oplossingsgerichtheid, constructief kritisch alsmede respectvol naar individuen en het onderhavig managementsysteem.

De kernwaarden van dNAA:

De kerndoelen van dNAA zijn: Risicogericht, Arbo- en (leef-)milieu, veiligheid, marktwerking, marktverbreding, veilige innovaties, vermindering van Carbon Footprint, kostenreductie, en het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel.

De medewerker van dNAA kan en zal, zover het te beoordelen schema dit toelaat, hierin pragmatisch met u meedenken; dit zorgt voor een steilere leercurve. dNAA geeft hierbij beslist geen advies over de inhoud van uw kwaliteitssysteem van uw organisatie en de werking van uw interne proces. Dit betekent niet dat dNAA minder strenger is dan een andere certificerende instelling. Juist niet.

Als u bijvoorbeeld het gelijkwaardigheidsbeginsel toepast, zult u moeten kunnen aantonen dat uw gebruikte werkmethode ook daadwerkelijk gelijkwaardig is aan de conventionele methode. Dit geeft een grotere kans op afwijkingen. Wij zijn hierin strenger dan het huidige Certificatiestelsel. Indien uw organisatie voornamelijk gericht is op winstmaximalisatie, zal dNAA als certificerende instelling minder geschikt zijn voor uw organisatie..

Korte lijnen en efficiënt werken? Dat is voor ons vanzelfsprekend! “Samen met u en uw opdrachtgevers, asbest zo snel mogelijk het land uit”

Contactgegevens: info@dnaa.nl, 085-0600440, klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestverwijdering of klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestinventarisatie.