Het managementsysteem is er op gericht om middels een risico gebaseerde benadering ervoor te zorgen dat alle audits en certificatiebeslissingen worden uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van de van toepassing zijnde norm(en). Bovendien is ons beleid erop gericht dat de directie en medewerkers zich volledig inzetten om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan alle vigerende eisen gesteld door de Raad voor Accreditatie, de ISO/IEC 17021 en ISO/IEC 17065 en eisen van overige regelgevende instanties.

Certificatie houdt in dat een externe, onafhankelijke partij vaststelt of het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie aan alle normeisen voldoet. Om dit vast te stellen voert een conformiteitsbeoordelingsinstantie (CBI) een audit uit.

dNAA beperkt zich met haar eisen, evaluatie, toetsing, besluitvorming en toezicht niet alleen tot de zaken die specifiek verband houden met de reikwijdte van de certificering.

Dit heeft echter ook de keerzijde dat de diensten van dNAA minder geschikt zijn voor uw organisatie, als deze gericht is op winstmaximalisatie.

Afwijkende werkmethoden
Wanneer uw organisatie gebruik maakt van afwijkende werkmethodieken, zult u door het uitvoeren van onderzoeken aan moeten tonen dat deze voldoet aan het gelijkwaardigheidsbeginsel.

Exellente bedrijven
Bedrijven die zich willen onderscheiden van de concurrentie ontkomen er vandaag de dag niet meer aan hun klanten uitmuntende service te bieden. Zij bouwen aan langdurig succes met een tegenstrijdige mix van persoonlijke bescheidenheid en professionele wil. Doen wat goed is en wat nodig is voor het bedrijf.

Verhef discipline tot uw bedrijfscultuur.
Discipline loopt als een rode draad door de excellente bedrijven. Ze zwichten niet voor de korte termijndruk, maar hebben een gedisciplineerde organisatiestructuur. Als je over gedisciplineerde mensen beschikt, heb je geen hiërarchie nodig. Als er een gedisciplineerde denkwijze is, is bureaucratie overbodig. Als er gedisciplineerde activiteiten zijn, is beperkte controle genoeg. Het proces van goed naar geweldig gebeurt niet met overweldigende acties, doorslaggevende programma’s, grootse innovaties, toevalstreffers of magische momenten. Bij veel ondernemers is de angst om achter te blijven sterker dan het nemen van beslissingen. Excellente bedrijven handelen altijd vanuit een innerlijke drang om te excelleren of uit te blinken, en komen zo tot echte vernieuwing of innovatie. Ze voeden dit nog eens extra door open te staan voor feedback van hun markt, door slimme vragen te stellen aan klanten of door brainstormsessies met klanten te organiseren. Ze stellen zich continu de vraag: “Hoe kunnen we nog beter worden?”.

Wij werken graag met deze excellente bedrijven.

Bent u geïnteresseerd geraakt, vraag hier een vrijblijvende offerte op, bel met 085-0600440, klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestverwijdering of klik “hier” voor het aanmeldingsformulier Asbestinventarisatie.

Wij staan graag voor u klaar.