dNAA staat voor

de Nederlandse Amovatie Associatie

dNAA is een organisatie die binnen één organisatie toeziet op de gehele asbestketen. Dit vanaf asbest in het bouwwerk/object tot en met de fase dat het asbest is afgeleverd bij de eindverwerker (stortplaats).

Dat er veel bedrijven zijn welke (schijn)veiligheid verkopen is een ieder inmiddels meer dan duidelijk geworden. Voorbeelden passeren bijna dagelijks de revue. Opdrachtgevers, probleemeigenaren danwel eigenaren van het asbest laten zich in veel gevallen leiden door de adviezen die zij krijgen. In de praktijk leidt dit vaak tot onnodige c.q. onacceptabel hoge kosten. Toch laten opdrachtgevers zich verleiden om goedkeuring te geven.

Is dat vreemd? Nee, indien men onvoldoende op de hoogte is van de materie dan gaat men liever aan de veilige kant zitten om hier achteraf niet op afgerekend te worden.

Is hier iets aan te doen? Ja, dNAA is een onafhankelijke ketelpartner die geen enkel belang heeft van wat de resultaten van onderzoeken ook zijn. Hierdoor kijkt dNAA ook neutraal naar de probleemstelling.
Elk project zal door de professionals van dNAA afzonderlijk worden beoordeeld. Hierbij zal de nadruk liggen op de optimalisatie tussen efficiency en veiligheid. Door de juiste balans te zoeken tussen beiden is men niet afhankelijk van de database (SMART) waaruit gegevens worden gegenereerd die niet specifiek op uw project van toepassing zijn. dNAA beoordeelt alles project-specifiek. Hierdoor is de veiligheid bepaald specifiek voor uw project (en niet meer op basis van hetgeen algemeen bepaald is) waardoor betrokken uitvoerende personen altijd veilig hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Door het project-specifiek te benaderen bent u ook van de algemene kostenverhogende factoren af. Op basis van ervaring kan de werkwijze van dNAA een enorme kostenbesparing opleveren.

Bent u door bovenstaand gegeven geïnspireerd om ‘out of the box’ te denken en niet te veel geld uit te geven aan schijnveiligheid dan gaan wij graag met u in dialoog om gezamenlijk tot de bepaling van de juiste efficiency in relatie tot veiligheid te komen.