[u_post_carousel show_date=”1″ show_price=”0″ show_venue=”0″ show_time=”0″ css_animation=”right-to-left”]

De Nederlandse Amovatie Associatie Nieuwspagina

dNAA is de dienstverlener op het vlak van onafhankelijke beoordelingen, handhaving, toezicht en opsporing voor de bouw en levert een bijdrage aan de bescherming van de volksgezondheid en milieu. Dit laatste door het ontwikkelen en delen van kennis, het ontwikkelen van nieuwe methoden en het optimaliseren van bestaande methoden.

dNAA heeft als doel om de volksgezondheid en het milieu te beschermen en daar waar mogelijk te verbeteren en is hierbij specifiek gericht op het Stelsel van Arbeidsomstandigheden dat door SZW opgezet is. dNAA zal daar waar nodig de actieve partijen binnen het stelsel die zich committeren aan het doel ondersteunen en zal daarnaast de effecten van het stelsel monitoren en hierover aan de verantwoordelijke partijen rapporteren.

In 2004 kopte Trouw als samenvattende conclusie van de studiedag ‘Leven met asbest’:
“De vezeljacht schiet door”.

Op het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten georganiseerde congres werd gezamelijk geconstateerd dat Nederland doorschiet bij het bestrijden van asbest, dat de gecontroleerde verwijdering onnodig miljarden zou gaan kosten, onwerkbaar is, maar vooral ook vanuit gezondheidsoogpunt vaak volstrekt onnodig zou zijn. Het werd tijd voor een genuanceerde aanpak.

We zijn nu bijna 10 jaar verder. Hoe staat Nederland er heden ten dage voor? Is de huidige gedachte nog steeds dat Nederland “asbestvezelvrij” moet zijn? Wat is ervan terechtgekomen om de aanpak van “het asbestprobleem” meer risicogericht te maken? Of zijn we nog verder doorgeslagen in de “vezelangst”?

Rechts¬†van u (of voor mobiele apparaten ‘onder’ deze tekst) kunt u het studierapport downloaden “De Uitdaging – De asbestproblematiek is veel groter dan gedacht.”

Dit rapport is geschreven met inbreng van en door diverse personen die werkzaam zijn in de verschillende takken van de asbestketen, zoals inventarisatie, verwijdering, certificering, toezicht, contra-expertise en met ruime ervaring in beoordelingen, risicobeoordelingen, eindbeoordelingen, metingen, analyses, accreditatie en research.

Ing. G. Lensink B.Sc.
DGA RIR Nederland BV

De Uitdaging