Archives for augustus, 2016

aug
25

Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Inspectie SZW neemt het standpunt in dat een lagere onderdruk van 20Pa altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. Daar Appellante ten tijden van de inspectie een onderdruk had van 11 Pa is Appellante beboet met een boete bedrag van 18.000 euro. De RvS heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2016, […]

DETAIL