Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Inspectie SZW neemt het standpunt in dat een lagere onderdruk van 20Pa altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. Daar Appellante ten tijden van de inspectie een onderdruk had van 11 Pa is Appellante beboet met een boete bedrag van 18.000 euro.

De RvS heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2016, waar de appellante, onder andere vertegenwoordigd werd door een deskundige van ons bureau.

De Raad van State oordeelt in haar uitspraak van 17 augustus 2016 dat de 20 Pascal geen harde norm is. Daarvan mag dus (onder omstandigheden) worden afgeweken.

Deze uitspraak is van groot belang voor saneerders die worden geconfronteerd met een Arboboete vanwege het niet behalen van een constante onderdruk van 20 Pascal.

De 20 Pascal-discussie
Iedere saneerder kent het uitgangspunt dat in het containment een onderdruk van 20 Pascal wordt gerealiseerd. In werkelijkheid is soms het behalen van een constante onderdruk van 20 Pascal simpelweg niet mogelijk.

Oude norm op 13 augustus 2013

SZW is steevast van mening dat dat een lagere onderdruk zonder meer een overtreding betekent van het Arbobesluit. Saneerder kon op het werk geen 20 Pascal onderdruk behalen. De onderdruk schommelde rond de 11 Pascal maar de saneerder had wel aanvullende maatregelen getroffen zoals verwoord in paragraaf 7.14.4 onder punt 13 van de SC-530.

De Raad van State oordeelt dat op de dag van de overtreding uit artikel 4.48a Arbobesluit en paragraaf 7.14.4. van de SC-530 niet volgt dat het in stand houden van een onderdruk van 20 Pascal de enige toegestane manier is om verspreiding van asbestvezels buiten het containment te voorkomen. Met andere woorden: volgens de Raad van State is 20 Pascal geen harde eis. De regelgeving laat ruimte om op andere wijze te voldoen aan artikel 4.48a Arbobesluit. De Raad van State komt in deze zaak dan ook tot de eindconclusie dat ten onrechte een boete is opgelegd voor het niet behalen van 20 Pascal onderdruk.

Nieuwe norm na 1 maart 2016
Op 1 maart 2016 is deze norm verscherpt. 20 Pascal onderdruk is nu zo opgeschreven dat daarvan niet zomaar kan worden afgeweken. Echter kan SZW volgens ons ook op basis van deze norm niet zonder meer een boete opleggen als geen 20 Pascal wordt behaald. Wanneer het aantoonbaar technisch niet haalbaar is om een constante onderdruk van 20 Pascal te realiseren, laat de SC-530 nog altijd de ruimte om hiervan af te wijken. SZW zal dus nog steeds moeten bewijzen en motiveren dat 20 Pascal in het concrete geval technisch haalbaar was. In dat opzicht is de norm niet veranderd.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft SZW een ander Arboboete opgelegd en wilt u die juridisch laten toetsen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze (juridische) specialisten.

Klik hier voor de publicatie van de uitspraak.

Bron: RaadVanState