Author: Mignon Lensink

aug
25

Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Inspectie SZW neemt het standpunt in dat een lagere onderdruk van 20Pa altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. Daar Appellante ten tijden van de inspectie een onderdruk had van 11 Pa is Appellante beboet met een boete bedrag van 18.000 euro. De RvS heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2016, […]

DETAIL
apr
05

Is dit de eerste bevestiging dat een inventariseerder wel een resultaatverplichting heeft?

Op 16-03-2016 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting en resultaatverplichting bij een Type A asbestonderzoek. Een inventariseerder heeft een opdracht aangenomen voor het uitvoeren van een volledig Type A onderzoek. Zij heeft daarbij haar algemene voorwaarden gevoegd waarin vermeld zij “niet aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of […]

DETAIL
mrt
07

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen […]

DETAIL
sep
27

Gecertificeerde asbestverwijderaar of een ‘gewone’ aannemer

In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over risicoklasse 1 saneringen. Moet er nu wel of geen inventarisatierapport zijn, moet een gecertificeerde saneerder ingehuurd worden, of volstaat een aannemer zonder certificaat, is vrijgave door een laboratorium verplicht, of mag dat overgeslagen worden? Bron: Asbestmagazine

DETAIL
jul
09

‘Afhankelijke adembescherming voor asbest’ – deel 2

Het artikel ‘Afhankelijke adembescherming voor asbest biedt onvoldoende bescherming’ (12 maart 2013 – asbestenbouw.nl) leidde tot discussies, vragen en zelfs Kamervragen. De auteur, Rob Arzoni van RIR, heeft een selectie gemaakt uit de vele reacties en geeft in dit vervolgartikel zijn antwoorden, aanvullingen en/of adviezen. Bron: Asbestmagazine

DETAIL
jul
01

HEPA filters Klasse H13 niet geschikt voor alle asbestsaneringen

Volgens de NEN 1822 dienen asbestsaneerders bij onderdrukmachines klasse H13 of H14 HEPA filters te gebruiken om een verontreiniging van de naastgelegen ruimte met asbestvezels te voorkomen. Per 01-07-2013 gaan nieuwe verlaagde grenswaarden gelden waardoor bij een RK3 verontreiniging de lucht wordt gezuiverd tot een RK2 verontreiniging. Klik hier voor de onderbouwing. Bron: RIRNL

DETAIL
mrt
15

Kamervragen naar aanleiding van bericht Asbestenbouw.nl afhankelijke adembescherming voor asbest

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben Kamervragen ontvangen naar aanleiding van het bericht op de site van Asbestenbouw.nl over onvoldoende bescherming afhankelijke adembescherming voor asbest Na aanleiding van onze 2 gepubliceerde (onderstaande) artikelen zijn op 15 maart 2013 door de tweedekamer leden Ulenbelt en Van Gerven […]

DETAIL
mrt
07

Verschillendocument NEN2990:2005 t.o.v. NEN2990:2012

Op verzoek van verschillende actoren uit de markt heeft RIR Nederland een Verschillendocument van de NEN2990 opgesteld. Dit heeft zij gedaan middels een PowerPoint presentatie en kan door een ieder gedownload en gebruikt worden. Hierbij is steeds de tekst van 2005 vergeleken met die van 2012. De teksten zijn steeds letterlijk overgenomen. In de blauwe […]

DETAIL
feb
12

NEN 2991 weggegooid geld?

Vaak vindt het advies voor het uitvoeren van een NEN 2991 niet op objectieve gronden plaats. Deels wordt dit veroorzaakt door: •de emotionele lading rond het onderwerp ‘asbest’; •”U kunt beter alle ruimtes laten onderzoeken met behulp van een NEN 2991 onderzoek, zodat u zeker weet dat de ruimtes veilig zijn”; •deels door de financiële […]

DETAIL
feb
10

Zijn afhankelijke adembeschermingsmiddelen wel veilig?

Voor mijn werk kom ik regelmatig in containments tijdens of na asbestsaneringen. Ik heb me daarbij nooit afgevraagd of het masker wat ik dan draag (Powerpak met Gemini volgelaatsmasker) mij voldoende beschermt. Natuurlijk beschermt dat goed… toch? En hoe zit dat met de nieuwe grenswaarden? Dat masker beschermt nog hetzelfde, maar voldoet het dan ook […]

DETAIL