Miljoenen verspild bij opruimen asbest door te strenge regels

Miljoenen verspild bij opruimen asbest door te strenge regels

Huizenbezitters betalen miljoenen euro’s te veel voor eenvoudige asbestklusjes. Grote opdrachtgevers, asbestexperts en wetenschappers zeggen dat de regels om het kankerverwekkende spul te mogen opruimen zo zijn doorgeschoten, dat ze lang niet altijd meer in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s.

Volgens hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot houdt een groep asbestsaneerders en laboratoria iedereen voor de gek. ,,De experts die beslissen over hoe er veilig gewerkt kan worden, hebben daar zelf commercieel belang bij. Daardoor kost het verwijderen van asbest ontzettend veel geld en levert het niet meer veiligheid op. ”

Het systeem is volgens Helsloot zo ingericht dat kleine risico’s ontzettend veel geld kosten. De inmiddels gepensioneerde GGD-arts en asbest-deskundige, Henk Jans, bevestigt dit beeld. Volgens hem is er ruimte om de asbestregels te veranderen. ,,We gaan nu heel spastisch met deze stof om. Maar als uit voldoende metingen blijkt dat er nauwelijks vezels bij bepaalde sloopwerkzaamheden vrij komen, dan moeten we ook de werkmethodes durven te versoepelen.’’ Het grote probleem nu is volgens Jans wel dat die metingen er voor veel sloopwerkzaamheden nog niet zijn.

Miljard euro onnodig betalen
Alleen al woningbouwcorporatie Talis uit Nijmegen zegt 8,7 miljoen euro te kunnen besparen op het verwijderen van simpel gemonteerde materialen met asbest die nog in zo’n elfduizend huizen zit. Het gaat dan om vensterbanken, borstweringspanelen, korte- en lange cementen ontluchtingsbuizen.

Uit tientallen metingen die in het verleden zijn gedaan, blijkt volgens Talis keer op keer dat bij eenvoudige opruimwerkzaamheden nauwelijks asbestvezels vrij komen. Toch moet er volgens strikte veiligheidsprocedures worden gewerkt om de gezondheid niet in gevaar te brengen. Daar mag per klus alleen na een tijdrovend en duur onderzoek van worden afgeweken. Talis schat dat hierdoor alle woningbouwcorporaties samen bijna een miljard euro onnodig gaan betalen als ze al hun asbest willen opruimen.

De koepel van woningbouwcorporaties Aedes ziet ook dat kosten niet meer in verhouding staan tot de potentiële risico’s en willen dat het systeem veranderd.

Volgens de asbestbranche, verenigd in Ascert, bepalen niet alleen saneerders de regels maar wordt dat gedaan in samenspraak met opdrachtgevers en toezichthouders. Ascert erkent dat er zaken verbeterd kunnen worden en dat ze daarover in gesprek zijn met het ministerie van SZW.

Staatssecretaris Van Ark van het ministerie van SZW bevestigt dat ze kijkt naar nieuwe mogelijkheden. ,,Het allerbelangrijkste is dat de gezondheid van mensen die asbest verwijderen gegarandeerd is. Er volgt dit jaar een brief met mijn conclusies over het huidige asbeststelsel.”

Bron: AD.nl