Uncategorized

mei
06

Gratis overstappen naar dNAA

dNAA Nieuwsbulletin Gratis overstappen naar dNAA als uw proces-certificaat asbest nog langer dan 12 weken geldig is. Afgelopen week kregen wij veel vragen over het over-stappen naar dNAA , de vervaldata van het certificaat en de kosten van de overstap. In dit nieuwsbulletin informeren wij u wat de overstap naar dNAA betekent voor uw certificatie […]

DETAIL
apr
30

Risicogericht amoveren is niet verschuilen achter regeltjes

PERSBERICHT Risicogericht amoveren is niet verschuilen achter regeltjes. Derde certificatie-instelling voor Asbest-inventarisatie en -verwijdering opent haar deuren. Met genoegen kunnen wij u mededelen dat vanaf 1 mei 2020 de Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA) als derde certificerende instelling start met het certificeren van asbestinventariseerders en asbestverwijderaars. “Asbest moet zo snel mogelijk maar wel veilig voor mens […]

DETAIL
apr
23

Asbestbranche houdt iedereen voor de gek

Strengere regels drijft de prijzen voor het opruimen van het kankerverwekkende asbest steeds verder op. Saneerders verschuilen zich achter de gezondheidsrisico’s, maar de weerstand groeit tegen het gemak waarmee dat gebeurt. ,,De asbestbranche houdt iedereen voor de gek,’’ zegt hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot. Even een vensterbank weghalen. Het is minder dan een uur […]

DETAIL
apr
07

Te strenge asbestregels kosten woningcorporaties en Nederland honderden miljoenen, stellen experts

Te strenge regels jagen de kosten voor het verwijderen van asbeste op met vele miljarden. Alleen al de woningcorporaties zijn door de overdreven regelgeving een miljard euro duurder uit dan nodig is. Voor de hele woningvoorraad gaat het om een veelvoud van dat bedrag. En het verwijderen van asbestdaken, uiterlijk in 2024, is een overbodige […]

DETAIL
apr
07

Miljoenen verspild bij opruimen asbest door te strenge regels

Huizenbezitters betalen miljoenen euro’s te veel voor eenvoudige asbestklusjes. Grote opdrachtgevers, asbestexperts en wetenschappers zeggen dat de regels om het kankerverwekkende spul te mogen opruimen zo zijn doorgeschoten, dat ze lang niet altijd meer in verhouding staan tot de gezondheidsrisico’s. Volgens hoogleraar Besturen en Veiligheid Ira Helsloot houdt een groep asbestsaneerders en laboratoria iedereen voor […]

DETAIL
mrt
21

Overheid krijgt geen grip op asbestbranche

Gesjoemel, perverse financiële prikkels en tegenstrijdige belangen. Overheidsinstanties die elkaar bevechten en controle die tekortschiet. Welkom in de asbestbranche. Op de dag dat PVV-leider Geert Wilders zijn film Fitna publiek maakte, presenteerde de Algemene Rekenkamer een vernietigend rapport over het toezicht op ­regels in de asbestbranche. De controle op het veilig verwijderen van de kankerverwekkende […]

DETAIL
aug
25

Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Inspectie SZW neemt het standpunt in dat een lagere onderdruk van 20Pa altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. Daar Appellante ten tijden van de inspectie een onderdruk had van 11 Pa is Appellante beboet met een boete bedrag van 18.000 euro. De RvS heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2016, […]

DETAIL
apr
05

Is dit de eerste bevestiging dat een inventariseerder wel een resultaatverplichting heeft?

Op 16-03-2016 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting en resultaatverplichting bij een Type A asbestonderzoek. Een inventariseerder heeft een opdracht aangenomen voor het uitvoeren van een volledig Type A onderzoek. Zij heeft daarbij haar algemene voorwaarden gevoegd waarin vermeld zij “niet aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of […]

DETAIL
mrt
07

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen […]

DETAIL
sep
27

Gecertificeerde asbestverwijderaar of een ‘gewone’ aannemer

In de praktijk blijkt er veel onduidelijkheid te zijn over risicoklasse 1 saneringen. Moet er nu wel of geen inventarisatierapport zijn, moet een gecertificeerde saneerder ingehuurd worden, of volstaat een aannemer zonder certificaat, is vrijgave door een laboratorium verplicht, of mag dat overgeslagen worden? Bron: Asbestmagazine

DETAIL