Risicogericht amoveren is niet verschuilen achter regeltjes

Risicogericht amoveren is niet verschuilen achter regeltjes

PERSBERICHT

Risicogericht amoveren is niet verschuilen achter regeltjes.

Derde certificatie-instelling voor Asbest-inventarisatie en -verwijdering opent haar deuren.

Met genoegen kunnen wij u mededelen dat vanaf 1 mei 2020 de Nederlandse Amovatie Associatie (dNAA) als derde certificerende instelling start met het certificeren van asbestinventariseerders en asbestverwijderaars.

“Asbest moet zo snel mogelijk maar wel veilig voor mens en (leef-)milieu, uit Nederland worden verwijderd. Om dit snel te realiseren zijn marktwerking, marktverbreding, het stimuleren van (nieuwe) veilige, efficiëntere werkwijzen en het toepassen van het gelijkwaardigheidsbeginsel nodig. Daarbij moet het terugdringen van de Carbon Footprint en het goedkoper maken van asbestsaneringen een gezamenlijk doel zijn. Echter wel op een manier die aantoonbaar veilig en gezond is voor de medewerkers die het asbest inventariseren en verwijderen, als het (leef-)milieu.” Zo stelt Mignon Ladage, directeur van de nieuwe certificatie-instelling voor asbestinventarisatie en -verwijdering: dNAA.

“Van een certificatie-instelling mag u verwachten, dat zij u vertelt of u aan de regels voldoet en of uw bedrijfsprocessen op orde zijn. Ook al mag en zal zij geen adviezen geven over (de inhoud van) het managementsysteem of bedrijfsprocessen binnen een onderneming, moet zij wel technisch, functioneel, relationeel en pragmatisch met u meedenken over hoe nieuwe of vernieuwde saneringstechnieken toegepast kunnen worden. Dit binnen de (heden nog krappe) ruimte die de vastgestelde regelgeving biedt.”

“Dit vergt niet alleen het toepassen van regels, maar vooral risico georiënteerd denken en vervolgens risicobeïnvloeding voor een ‘Best Bestaande (Arbeids-)hygiënische Techniek’. Deze manier van denken en werken wordt ‘risicogericht werken’ genoemd. Voor een evenwichtige beoordeling van het risico van een werkmethode dient het risico integraal vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende perspectieven, vanuit verschillende ervaringen en vanuit verschillende belangen te worden afgewogen. Het ‘meervoudig kijken’.”
“Niet verschuilen achter regeltjes maar het waarderen van de goede elementen in de Best Bestaande (Arbeids-) hygiënische Techniek en deze uit te breiden en te vernieuwen is de sleutel van ‘het risicogericht amoveren’.”

EINDE PERSBERICHT

Noot voor de redactie: Voor meer informatie: Mw. ing. M.M. Ladage-Lensink B.Sc., 0617 749 255

Download nu het PERSBERICHT