Gratis overstappen naar dNAA

Gratis overstappen naar dNAA

dNAA Nieuwsbulletin

Gratis overstappen naar dNAA als uw proces-certificaat asbest nog langer dan 12 weken
geldig is.

Afgelopen week kregen wij veel vragen over het over-stappen naar dNAA , de vervaldata van het certificaat en de kosten van de overstap. In dit nieuwsbulletin informeren wij u wat de overstap naar dNAA betekent voor uw certificatie van het procescertificaat asbest.

De procescertificaten asbestinventarisatie en asbestverwijdering kennen twee geldigheidsvarianten. Er zijn certificaten met een geldigheid van 1 jaar welke stilzwijgend verleng wordt en er zijn certificaten welke een geldigheid hebben van 3 jaar (zie figuur 1).

Een certificaathouder mag op elk moment binnen het certificatietraject overstappen naar een ander certificatie-instelling (CI). Om te weten welke stappen de nieuwe CI moet nemen om uw certificaat over te nemen, is de datum waarop u over wilt stappen naar de nieuwe CI van belang.

Ligt deze datum voor (blauwe balk in figuur 1 ) of na (groene balk in figuur 1) de 12 weken voor de vervaldatum. Het gaat hierbij om de exacte datum.

 • Rekenvoorbeelden:
  Stel het certificaat verloopt op 1 december 2020.
  Dit betekent dat het certificaat tot en met maandag 30 november 2020 geldig is.
  We gaan op zoek naar de datum “12 weken voor 30-11-2020”. Dit is 8 september 2020.

De vervaldatum staat op uw certificaat. Vergeet niet goed naar het jaartal te kijken. Als u in 2020 bent ge(her)certificeerd ligt de vervaldatum bij een driejarig certificaat in 2023. Deze 12 weken is opgenomen in het certificatie-schema omdat alle afwijkingen voor het ingaan van het certificaat moet zijn opgelost en u heeft daar (afhankelijk van de categorie van de afwijking) maximaal 12 weken voor.

1.
Als u wilt overstappen in de periode binnen de 12 weken voor de vervaldatum (in ons voorbeeld dus 8 september 2020 t/m 30 november 2020, in figuur 1 de groene balk) worden de volgende stappen ondernomen:

 • Alles blijft hetzelfde als u gewend bent alleen wordt het nu uitgevoerd door de nieuwe CI en wordt de controle audit bij op een kantoor een hercertificatieaudit.
 • De “oude” vervaldatum is de ingangsdatum van het vervolgcertificaat (art. 61 lid 2 van het certificatieschema).
 • Let wel: als de oude CI nog een aantal Projectbezoeken achter loopt moet de nieuwe CI deze eerst hebben ingehaald voor de vervaldatum !!

2.
Als u wilt overstappen in de periode voor de 12 weken voor de vervaldatum , stel op 1 juni 2020 (in figuur 1 de blauwe balk). Dan worden de volgende stappen ondernomen:

 • De nieuwe CI spreekt met u af een datum voor een hercertificatie bij u op kantoor.
 • Dan is de datum van de hercertificatiebeslissing* de ingangsdatum van het vervolgcertificaat (art. 61 lid 3 van het certificatieschema).
 • De vervaldatum van uw huidige certificaat blijft staan.
 • Dit betekent, in ons voorbeeld, dat u een certificaat krijgt welke geldig is vanaf 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020. Hierna gaat de driejaarlijkse cyclus weer als vanouds verder.

Dit betekent (in ons voorbeeld) dat u op 1 december 2019 een kantooraudit heeft gehad, u op 1 juni een kantooraudit krijgt en op 1 december 2020 weer een kantooraudit krijg. Dus binnen 1 auditjaar de extra kosten voor 1 kantooraudit !!
Niet bij dNAA. Bij dNAA is de Kantoor-hercertificeringsaudit die voor de 12 weken voor afloop van het
procescertificaat asbest GRATIS.
Geïnteresseerd in een overstap naar dNAA, stuur een mailtje naar info@dNAA.nl

Schema P001

Schema P001

* hercertificatiebeslissing: deze datum ligt maximaal 10 dagen na de daadwerkelijke hercertificatieaudit.

Download nu het NIEUWSBULLETIN