Is dit de eerste bevestiging dat een inventariseerder wel een resultaatverplichting heeft?

Is dit de eerste bevestiging dat een inventariseerder wel een resultaatverplichting heeft?

Op 16-03-2016 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting en resultaatverplichting bij een Type A asbestonderzoek.

Een inventariseerder heeft een opdracht aangenomen voor het uitvoeren van een volledig Type A onderzoek. Zij heeft daarbij haar algemene voorwaarden gevoegd waarin vermeld zij “niet aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of derden welke voortvloeien uit het niet ontdekken van asbesthoudende materialen bij het uitvoeren van asbestinventarisaties.”

Het onderzoek heeft geleid tot een volledig Type A rapport waarbij geen bronnen zijn aangetroffen, geen Type B is geadviseerd en waarbij alle ruimten konden worden onderzocht.

In het rapport is ook opgenomen dat niet volledig kan worden uitgesloten dat bij verbouwingswerkzaamheden asbesthoudende onderdelen worden aangetroffen welke niet tijdens de inventarisatie zijn opgemerkt bijvoorbeeld bij verborgen elementen zoals materialen boven vaste plafondplaten.

Vrijwel onmiddellijk na de start van de renovatiewerkzaamheden werden op plafondplaten van het systeemplafond asbesthoudende materialen aangetroffen. De eigenaar van het asbest stelt de inventariseerder aansprakelijk voor (stagnatie-)schade.

Het inventarisatiebedrijf is van oordeel dat zij haar werkzaamheden heeft verricht conform de eisen die aan een volledig type A – onderzoek mogen worden gesteld, de inspanningverplichting. Bovendien beroept zij zich op haar algemene voorwaarden (zie hierboven). De inventariseerder betwist haar aansprakelijkheid en subsidiair de omvang van de gestelde vordering.

De rechtbank oordeelt dat alle visueel zichtbare bronnen welke middels Licht destructief onderzoek geïnventariseerd kan zijn, moet zijn opgenomen in het Type A rapport, eer het rapport volledig kan zijn (resultaatverplichting). De rechtbank verwerpt de aansprakelijkheidsclausule uit de algemene voorwaarden van de inventariseerder.

Bron: DeRechtspraak