Verschillendocument NEN2990:2005 t.o.v. NEN2990:2012

Verschillendocument NEN2990:2005 t.o.v. NEN2990:2012

Op verzoek van verschillende actoren uit de markt heeft RIR Nederland een Verschillendocument van de NEN2990 opgesteld. Dit heeft zij gedaan middels een PowerPoint presentatie en kan door een ieder gedownload en gebruikt worden.
Hierbij is steeds de tekst van 2005 vergeleken met die van 2012. De teksten zijn steeds letterlijk overgenomen. In de blauwe tekstballonnen is de interpretatie van RIR weergegeven om de wijzingen nader te duiden.
Uit de vergelijking van de beide versies blijkt dat er fundamentele verschillen zijn tussen beide versies.
Indien u vragen heeft over dit verschillendocument verzoeken wij u deze kenbaar te maken als commentaar op de discussie binnen Linkedin; de groep Asbest Kennis. Wij zullen dan via Linkedin reageren op uw vragen. Dit om de vragen en antwoorden voor een ieder toegankelijk te maken.
Indien u opmerkingen heeft die u met ons wilt delen kunt u deze altijd (desgewenst anoniem) ons toezenden via het formulier ‘Meldpunt Misstanden Asbestketen’ .

Bron: dNAA