Archives for 2016

aug
25

Raad van State: “20 Pascal onderdruk geen harde norm”

Inspectie SZW neemt het standpunt in dat een lagere onderdruk van 20Pa altijd een overtreding is van artikel 4.48a Arbobesluit. Daar Appellante ten tijden van de inspectie een onderdruk had van 11 Pa is Appellante beboet met een boete bedrag van 18.000 euro. De RvS heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 juni 2016, […]

DETAIL
apr
05

Is dit de eerste bevestiging dat een inventariseerder wel een resultaatverplichting heeft?

Op 16-03-2016 heeft de Rechtbank Overijssel een uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting en resultaatverplichting bij een Type A asbestonderzoek. Een inventariseerder heeft een opdracht aangenomen voor het uitvoeren van een volledig Type A onderzoek. Zij heeft daarbij haar algemene voorwaarden gevoegd waarin vermeld zij “niet aansprakelijk is voor enige schade geleden door de opdrachtgever of […]

DETAIL
mrt
07

Asbestproblematiek veel groter dan gedacht

De asbestproblematiek wordt door de nu gekozen oplossingsrichtingen alleen maar groter in plaats van kleiner. Het systeem of ‘asbeststelsel’ is niet doelmatig en niet efficiënt. Een groot aantal maatregelen dat de komende periode wordt doorgevoerd zal ertoe leiden dat de doelmatigheid en efficiëntie van het stelsel nog verder omlaag gaan. De kosten zullen dusdanig stijgen […]

DETAIL