Op 16 november 2017 en 26 januari 2018 heeft de Inspectie SZW (hierna: Inspectie)

controles uitgevoerd bij asbestsaneringen in een woning te Maastricht en in een schoolgebouw te Sittard.

Bij die twee controles heeft de Inspectie geconstateerd dat Clevers Asbestsanering op een dNAA-protocol met bijbehorende SMA-rt aan het saneren was. Het protocol en de SMA-rt waren niet statisch opgenomen in het Asbestinventarisatierapport. In het Asbestinventarisatierapport was wel opgenomen dat een Protocol met bijbehorende SMA-rt beschikbaar was. Clevers Asbestsanering was onder een andere Risico-Klasse aan het saneren dan in het Asbestinventarisatierapport was aangegeven. De Inspectie heeft n.a.v. deze twee vermeende onregelmatigheden een ‘Last onder dwangsom’ opgelegd en heeft de twee vermeende onregelmatigheden gemeld aan TÜV die hierop een afwijking II heeft geschreven.

De Raad van State heeft geoordeeld dat op 16 november 2017 en 26 januari 2018 dat de SMA-rt van het protocol in het Asbestinventarisatierapport had moeten zitten; afwijking TÜV terecht.

Samenvattend: Clevers Asbestsanering is tot 15-12-2019 geschorst door een administratieve fout op 16 november 2017 en 26 januari 2018.

Na het opleggen van de ‘Last onder dwangsom’ heeft er een gesprek plaatsgevonden met juridische vertegenwoordigers van het ministerie van SZW. Hierop heeft dNAA direct haar proces aangepast en zijn (tot op de dag van vandaag) zowel de protocollen, haar wetenschappelijke onderbouwingen als de bijbehorende SMA-rt’s opgenomen in het Asbestinventarisatierapport. Een saneerder kan dus kiezen uit de “Ascert SMA-rt” of de “dNAA-SMA-rt”. Dat deze oplossing/werkwijze juist is en de afwijking bij Clevers Asbestsanering niet meer is voorgekomen getuigen:

  1. Er geen afwijkingen/onregelmatigheden meer hierop zijn geschreven.
  2. “Afschrift besluit intrekkingsverzoek; Last onder dwangsom; ISZW 20180374; 22-07-2019”.

dNAA kent haar eigen Borgingssysteem welke verder gaat dan het huidige certificatiesysteem.

Aantoonbaar is dat alle saneringen onder protocollen door alle aangesloten saneerders (meervoud) onder de emissiewaarde behorende bij het protocol zijn gebleven.

De uitspraak heeft dus geen gevolgen voor eerder, heden en toekomstige saneringen.

Ondanks het verzoek van de vertegenwoordiging van diverse branchepartijen (als derde belanghebbende in deze rechtszaak) heeft de RvS bewust geen uitspraak gedaan of heden niet met protocollen mag worden gewerkt (kantlijnregel 9.4 van het vonnis). Indien niet wordt gesteld dat iets niet mag, mag het. (zie ook de vraag Gevolgen uitspraak RvS “ECLI:NL:RVS:2019:3822; 13 november 2019” t.o.v. Saneren en Inventariseren met dNAA-Protocollen)

Clevers Asbestsanering mag en kan doorwerken tijdens haar schorsing op dNAA-protocollen welke ingedeeld staan in Blootstellingsklasse 1 en 2 van het “dNAA-systeem Blootstellingsklasse 1 en 2 van het “dNAA-systeem = onder de 2000v/m3 = Risicoklasse 1 van het “Ascert-systeem” = Groep A van het RGI-systeem. De Borging van juiste uitvoer (dus ook de RK1 saneringen) vindt ook plaats via het dNAA-borgingssysteem.